Gnosis Instituto Cultural Quetzalcóatl

English | Francais | Buscador

Libro: La Doctrina de Xochipilli

Práctica 2

Invoción a Xochiquétzal

Meditación en el Eterno Femenino Divinal

Explicación de la práctica:

Descarga: Explicación de la práctica

Práctica a realizar en audio

Descargar: Práctica en mp3